یانوس

اسرار ازل را نه تو دانی و نه مناسرار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معما نه تو خوانی ونه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:21  توسط یوناس  |